KHO PHIM KHÔNG LỒ - MIỄN PHÍ

RawTV6.8Thị trấn Riverdale: Phần 4 (2019)

Thị trấn Riverdale: Phần 4 (2019)

Nhìn từ xa, Riverdale cũng giống như rất nhiều thị trấn nhỏ khác trên khắp thế giới. An toàn, bình yên, trong sạch. Nhưng khi đến gần hơn, những bóng tối lẩn khuất ngay bên dưới bắt đầu lộ diện. Phim mở đầu bằng cái chết của Jason Blossom đã gây ra sự xáo trộn cho cả thị trấn, những bí mật bắt đầu được hé lộ. Ở Riverdale, không có ai là người vô tội…

TV-14The CW
6.8
2019Phim Bí Ẩn45 minChi tiết & Tải
RawTV6.8Thị trấn Riverdale: Phần 3 (2018)

Thị trấn Riverdale: Phần 3 (2018)

Nhìn từ xa, Riverdale cũng giống như rất nhiều thị trấn nhỏ khác trên khắp thế giới. An toàn, bình yên, trong sạch. Nhưng khi đến gần hơn, những bóng tối lẩn khuất ngay bên dưới bắt đầu lộ diện. Phim mở đầu bằng cái chết của Jason Blossom đã gây ra sự xáo trộn cho cả thị trấn, những bí mật bắt đầu được hé lộ. Ở Riverdale, không có ai là người vô tội…

TV-14The CW
6.8
2018Phim Bí Ẩn45 minChi tiết & Tải
VietsubTV6.8Thị trấn Riverdale: Phần 2 (2017)

Thị trấn Riverdale: Phần 2 (2017)

Nhìn từ xa, Riverdale cũng giống như rất nhiều thị trấn nhỏ khác trên khắp thế giới. An toàn, bình yên, trong sạch. Nhưng khi đến gần hơn, những bóng tối lẩn khuất ngay bên dưới bắt đầu lộ diện. Phim mở đầu bằng cái chết của Jason Blossom đã gây ra sự xáo trộn cho cả thị trấn, những bí mật bắt đầu được hé lộ. Ở Riverdale, không có ai là người vô tội…

TV-14The CW
6.8
2017Phim Bí Ẩn45 minChi tiết & Tải
VietsubTV6.8Thị trấn Riverdale: Phần 1 (2017)

Thị trấn Riverdale: Phần 1 (2017)

Nhìn từ xa, Riverdale cũng giống như rất nhiều thị trấn nhỏ khác trên khắp thế giới. An toàn, bình yên, trong sạch. Nhưng khi đến gần hơn, những bóng tối lẩn khuất ngay bên dưới bắt đầu lộ diện. Phim mở đầu bằng cái chết của Jason Blossom đã gây ra sự xáo trộn cho cả thị trấn, những bí mật bắt đầu được hé lộ. Ở Riverdale, không có ai là người vô tội…

TV-14The CW
6.8
2017Phim Bí Ẩn45 minChi tiết & Tải